10 de des. 2010

Caterpillar Worksheets

El llibre "The Very Hungry Caterpillar", d'Eric Carle, es treballa normalment a final de l'etapa d'infantil. En llengua anglesa es pot treballar o bé a infantil o bé a la primària.

Del llibre se'n poden extreure un munt de continguts a treballar: Dies de la setmana, el cicle de vida d'una eruga, comptar en matemàtiques, colors,etc...

A continuació us adjunto diversos materials que he trobat a la xarxa i d'altres que he creat jo mateixa.
Sequencing cards the very hungry caterpillar
Activitat per retallar i ordenar en la seqüencia correcte.

Food days of the week the very hungry caterpillar
Activitat per treballar els dies de la setmana i ordenar el menjar segons el dia

Sequencing.the very hungry caterpillar
Activitat que treballa la seqüenciació.Fitxa treballada a P53,4,5 the very hungry caterpillar
Activitat per treballar els nombres de l'1 al 20.
Per veure la resta de nombres clikeu el link
Vist a StoryTime & More

0 Days of the week The Very Hungry Caterpillar
Activitat per treballar els dies de la setmana.
Vist a First School

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada